Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу та торгівлі

РЕГІОН Україна, 330027, м.Рівне,

АДРЕСА вул. Д.Галицького, 13

ТЕЛЕФОН (0362) 237-075, (0362) 237-079

EMAIL tplicey@ukr.net

ВЕБ http://rtpl.com.ua

ГАЛУЗІ Освітні послуги, підготовка кваліфікованих робітників галузі ресторанного господарства

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ ( 532)

 

ОБСЯГИ НАБОРУ (ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ):

   - Кухар (120)

   - Кондитер (30)

   - Бармен, офіціант (56)

   - Пекар, цукерник (30)

   - Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів (30)

                         

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

Історія училища багатогранна та цікава. У ній переплелись, ніби два кольори, життєві шляхи двох різних закладів: ПТУ №9 (радіотехнічного) та ПТУ №15 (торгово-кулінарного).

Після визволення Рівного 2 лютого 1944 р., на попелищах ще десь вируючої війни, розпочала свою роботу школа торгово-кулінарного учнівства: 65 учнів та 6 педагогів на чолі з директором – Тихоневичем Федором Митрофановичем.

5 вересня 1966 р., наказом обласного управління торгівлі, торгово-кулінарна школа була реорганізована в професійне торгово-кулінарне училище, директором якого став Юсін Георгій Тимофійович.

У 1981р. професійне торгово-кулінарне училище, наказом Міністерства торгівлі УРСР (наказ №246 від 22.07.1981р.), було перейменоване в Рівненське професійно-технічне училище управління торгівлі виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів, а в 1986 році-в ПТУ №15.

   У 1985 р. народжується новий заклад – СПТУ–9. Він створений з метою забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для Рівненського радіотехнічного заводу. Це перше училище радіотехнічного профілю, яке було відкрите в Рівненській області, заклад нового напрямку, який згодом став одним з найпопулярніших на теренах регіону. Директором його був призначений Рудик Віктор Леонідович.

У 1997 р. два Рівненські училища - СПТУ–9 та ПТУ–15 були об’єднані в одне ПТУ–9 м. Рівне, яке в 2002 р. було реорганізоване в Рівненський торгово-професійний ліцей (наказ Міністерства освіти України від 01.10.2002р. №535).

У 2013 році заклад отримує статус ВПУ - ДНЗ "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі", ліцензія: серія АЕ № 458106 від 04.04.2014р.

Училище здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі повної загальної середньої освіти, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників.


 

УМОВИ ВСТУПУ:

 До державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до державного навчального закладу „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівліˮ, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Прийом громадян до державного навчального закладу «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник на базі повної середньої освіти.

Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Вступні випробовування відбуваються у формі співбесіди за встановленим переліком питань. Система оцінювання - 12-бальна. При конкурсному відборі враховується середній бал атестата про повну загальну середню освіту та середній бал співбесіди. Вступники, які мають однаковий підсумковий бал, зараховуються за середнім балом атестата.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви у триденний термін після оголошення результатів співбесіди. Заява на апеляцію подана не в установлений термін до розгляду не приймається.

Термін навчання з отриманням ІV розряду кваліфікованого робітника - 1, 5 року, V розряду кваліфікованого робітника - 2 роки.
  

УМОВИ НАВЧАННЯ:

Відповідність сучасним вимогам, конкурентноздатність майбутніх фахівців на сучасному ринку праці - ось основні критерії щоденної клопіткої праці педагогічного колективу. І колектив наполегливо працює над тим, щоб кожен випускник училища мав високий рівень фахової підготовки, досконало володів сучасними технологіями, науково-технічними й економічними основами виробництва, мав високий інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток, творчо підходив до обраної професії. В училищі створені для цього всі належні умови. Сформовано стабільний педагогічний колектив для професійно- теоретичної і професійно-практичної підготовки учнів , який складається з 24 майстрів виробничого навчання і 17 викладачів спецдисциплін. Всі викладачі мають вищу освіту.

   Сучасна матеріально-технічна база професійної підготовки, яку складають:

    - Кабінет технології приготування їжі;

    - Кабінет сировини і матеріалів;

    - Кабінет технології кондитерського виробництва;

    - Лабораторія технології приготування  їжі;

    - Лабораторія кондитерського виробництва;

    - лабораторія;

    - Кабінет технології хлібопекарського виробництва;

    - Кабінет економіки і підприємництва;

    - Кабінет правознавства;

    -  Кабінет професійної етики і психології;

    -  Кабінет організації виробництва і обслуговування в ресторанах;

    -  Кабінет охорони праці;

    - Кабінет товарознавства;

    - Кабінет устаткування підприємств харчування;

    - Навчальний ресторан з банкетною залою;

    - Кабінет техніки і механізації торговельних розрахунків;

    - Два комп'ютерних кабінети, обладнані 34 персональними комп'ютерами;

 

ДОЗВІЛЛЯ:

Виховна робота займає важливе місце в учбовому процесі нашого училища.
Мета виховної роботи - створення в закладі сприятливого середовища для підготовки висококваліфікованих, всебічно освічених спеціалістів, добропорядних, культурних громадян української держави, патріотів своєї батьківщини. Задачі виховної роботи:
  - орієнтація на цінності відкритого, демократичного, правового суспільства;
  - розвиток українських національних, історико-культурних традицій Рівненщини;
  - установлення позитивної мотивації до професійної та суспільної діяльності;
  - подальша гуманізація учбової програми, підвищення ролі робітника;
  - підтримка діяльності органів учнівського самоуправління;
 - пропаганда здорового способу життя, профілактика правопорушень, наркоманії та алкоголізму в учнівському середовищі;
  - залучення учнів до суспільно корисної праці;
  - організація участі учнів у культурно-масових заходах, у роботі гуртків художньої самодіяльності;
  - залучення учнів до скарбів світової та національної культури, мистецтва;
  - контроль за дотриманням учнями елементарної культури поведінки, учбової дисципліни;
  - створення умов для повноцінного розкриття творчих здібностей учнів.

    Позаурочні об’єднання, що працюють в училищі є автономними і самобутніми, з наявною провідною ідеєю, мають комфортний мікроклімат, стиль взаємин дорослих і учнів «на рівних», співпрацюють з різними позаурочними структурами. Це система гурткової роботи, і роботи клубів за інтересами, спортивних секцій. В училищі традиційно проводяться: 

   - День знань;

   - день знайомства;

   - свято профтехосвіти;

   - вшанування трудових династій;

   - зустріч з ветеранами війни та праці;

   - благодійні ації;

   - трудові акції; екологічні акції;

   - проводяться різноманітні конкурси, спортивні змагання, олімпіади, диспути, фестивалі художньої самодіяльності, дискотеки;

   - фольклорно-етнографічні свята, виставки народної творчості та інші.

      Фольклорний ансамбль «Калинонька» має звання «Зразковий», учасники гуртка «Сучасної естрадної пісні» є переможцями обласних конкурсів та Всеукраїнських конкурсів, таких як «Пісня над Бугом», «Подільська веселка».

      Кожен учень нашого училища має можливість реалізувати свій творчий потенціал та досягти вагомих результатів.