Луцький центр професійно-технічної освіти

РЕГІОН Волинська область

АДРЕСА 43008, м. Луцьк, вул. Писаревського, 13 

ТЕЛЕФОН   251-222, 251-211, 251-308

EMAIL  info@lcpto.lutsk.ua

ВЕБ  lcpto.lutsk.ua

ГАЛУЗІ

   - швейне виробництво

   - трикотажне виробництво

   - сфера обслуговування

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ – 510 осіб (державне замовлення), 60 осіб (платна підготовка)

ОБСЯГИ НАБОРУ (ДЕРЖАВНЕ/регіональне ЗАМОВЛЕННЯ)

регіональне ЗАМОВЛЕННЯ:   на 2016 рік – 274 особи

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

Луцький центр професійно-технічної освіти започатковано у 1967 році на підставі наказу Міністерства побутового обслуговування населення УРСР від 12 жовтня 1967 року № 226  як  навчально-виробничий комбінат Волинського обласного управління побутового обслуговування населення.

Не один раз заклад реорганізовувався, змінював назву:

з 27 жовтня 1972 року -  Волинське профтехучилище облпобутуправління,

1985 рік – середнє професійно-технічне училище,  1989 року – ПТУ № 12 м. Луцька.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 21 квітня 2006 року № 311 навчальний заклад має назву -  Луцький  центр професійно – технічної освіти.

         У 1992 році був побудований гуртожиток та їдальня. В 1995 році зданий в експлуатацію навчально-виробничий корпус «Молодіжна мода».

Нині Луцький центр професійно-технічної освіти – сучасний навчальний заклад, очолюваний директором Завацькою Ольгою Євгеніївною. 

Луцький центр ПТО є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що підпорядкований Міністерству освіти і науки, України, управлінню освіти, науки та молоді  Волинської облдержадміністрації і діє на підставі Статуту.

 

УМОВИ ВСТУПУ:

Прийом до Луцького центру ПТО проводиться згідно Правил прийому розроблених відповідно до Типових, погоджених управлінням освіти, науки та молоді  Волинської облдержадміністрації шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди, середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, за результатами вступних випробовувань.

Вступні випробування, співбесіди проводяться  відповідно до затвердженого графіка.

Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Учні закладу, які успішно закінчили другий ступінь навчання і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору згідно з Положенням про ВПУ та Центр ПТО, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 року № 225 (зі змінами).

Випускники інших ПТНЗ, робітники, особи з числа  безробітних громадян, які завершили навчання на ІІ –му ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до Луцького центру професійно-технічної освіти шляхом зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти на основі конкурсного відбору.

Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

ДОЗВІЛЛЯ:

   - Дизайн студія

   - Гурток технічної творчості «Чарівниці»

   - Спортивні секції

   - Гуртки художньої самодіяльності

   - Предметні гуртки

   - Вечірня гімназія для дівчат «Берегиня»

   - Клуби за інтересами «Лілея», «Любисток»