Луцький технічний коледж ЛНТУ

РЕГІОН: Волинська область.

АДРЕСА: м. Луцьк, вул. Конякіна 5.

ТЕЛЕФОН - (0332) 28 05 52

E-MAI: tehkollege.lutsk@i.ua

ВЕБ: tk.lntu.edu.ua

ГАЛУЗІ:

   - Культура і мистецтва;

   - Управління та адміністрування;

   - Інформаційні технології;

   - Електрична інженерія;

   - Транспорт;

   - Виробництво та технології.

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, УЧНІВ - 639 осіб

ОБСЯГИ НАБОРУ (ДЕРЖАВНЕ/РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ) - 212 осіб

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

 Технічний коледж Луцького національного технічного університету, що розташований у Волинській області, м. Луцьк, вул. Конякіна, 5, є державним навчальним закладом, що входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб громадян у науковій, професійній та практичній підготовці за освітньо- кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 756 від 13 листопада 2003 року створено Технічний коледж Луцького державного технічного університету (без права юридичної особи).

Указом Президента України від 11.04.2008р. №335 Луцькому державному технічному університету надано статус національного. Відповідно до даного Указу, наказу МОН України від 14.04.2008р. № 326 «Про оголошення Указу Президента України від 11.04.2008р. №333/2008 «Про надання Луцькому державному технічному університету статусу національного» та наказу ЛНТУ №253-04-25 від 28.05.2008р. Технічний коледж Луцького державного технічного університету перейменовано в Технічний коледж Луцького національного технічного університету.

На даний час коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України і здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання. Діяльність коледжу здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ МОН України №161 від 02.06.1993р.)», «Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І - II рівня акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 07.07.2010р. №675), Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Положення про державний вищий заклад.

Регламентує діяльність Технічного коледжу Луцького національного технічного університету Положення, розроблене відповідно до чинного законодавства України, розглянуте та затверджене на засіданні Вченої ради Луцького НТУ (протокол №10 від 24.04.2008р.) та Статутом Луцького НТУ, затвердженим в установленому порядку (наказ Міністерства освіти і науки України № 438 від 21 травня 2008 року).

В 2012 році коледж пройшов повторну акредитацію зі спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки», в 2013 - зі спеціальностей «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», та «Моделювання та конструювання промислових виробів», в 2014 - зі спеціальності «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж».

В 2010 році коледжем ліцензовано спеціальність «Електропостачання», в 2011 році ліцензовано спеціальність «Дизайн».

Технічний коледж Луцького НТУ - державний навчальний заклад І рівня акредитації.

 

УМОВИ ВСТУПУ - вступні іспити.

 

ДОЗВІЛЛЯ:

Гурток вокального співу, гурток хорового співу, гурток естрадного співу, спортивна секція з волейболу (юнаки), спортивна секція з волейболу (дівчата), спортивна секція з шахів, шашок, баскетбол, футбол, теніс настільний, гурток технічної творчості, флористичний гурток «Розмай».