Професійно-технічне училище № 11 м.Нововолинська

РЕГІОН Волинська область

АДРЕСА 45403 вул. Луцька 24, м.Нововолинськ Волинської області

ТЕЛЕФОН 03344 (48557); 03344 (48585)

EMAIL ptu11_novovolynsk@ukr.net

ВЕБ ptu11_novovolynsk

ГАЛУЗІ

   - Торгівля і громадське харчування

   - Житлово-комунальне господарство

   - Невиробничі види побутового обслуговування населення

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ – 335 осіб

ОБСЯГИ НАБОРУ (регіональне замовлення): 200 осіб

Загальні професії для всіх галузей економіки:

- Оператор комп’ютерного набору, касир торговельного залу 12 ос.

Загальні професії електротехнічного виробництва:

- Електрогазозварник 27 ос.

- Верстатник широкого профілю 25 ос.

Громадське харчування

- Кухар, кондитер 28 ос.

- Кухар, кондитер 28 ос.

Торговельно-комерційна діяльність

- Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів 26 ос.

Сфера обслуговування

- Перукар (перукар-модельєр) 28 ос.

- Перукар (перукар-модельєр) 26 ос.

Підготовка для центру зайнятості

- Продавець продовольчих товарів 15 ос.

- Електрогазозварник 15 ос.

- Кухар 15 ос.

- Перукар (перукар-модельєр) 15 ос.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

Училище створено згідно наказу державного комітету по прoфтехосвіті Ради Міністрів УРСР від 03.04.1978 р. № 66 на базі Нововолинського заводу «Спеціального технологічного обладнання». У 1984 році ТУ № 3 реорганізовано в СПТУ № 11, а у 1992 році перейменовано в ПТУ № 11.

Професійно-технічне училище є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, здійснює підготовку робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення відповідно до ліцензії серії АЕ №636201, виданої ДАК від 10.03.2015 року. За період функціонування у навчальному закладі для підприємств металообробної галузі, громадського харчування та сфери послуг підготовлено понад 11 тисяч осіб.

Для організації професійного навчання з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів навчальний заклад має в своєму розпорядженні: навчальний корпус площею 2800м2 (середня площа на одного учня становить 6,64 м2 ); навчально-виробничі майстерні загальною площею 324 м2 (середня площа на одного учня становить 12,8 м2); спортивну залу (288 м2); актову залу (300 м2, 150 посадкових місць); бібліотеку з читальною залою на 20 місць, обладнану комп’ютером з підключенням до мережі Інтернет; їдальню на 120 місць; гуртожиток потужністю 200 місць (житлова площа на 1 учня становить 7,5 м2). Приміщення і споруди училища є типовими, навчально-виробничі майстерні металообробних професій (площею 324 м2) орендовані та обладнані відповідно до діючих нормативів, майстерні для навчання з професій перукар, кухар знаходяться у пристосованих приміщеннях.

Види освітніх послуг училища відповідають вимогам діючої ліцензії. Фактичний прийом на навчання не перевищує ліцензованих обсягів та проектної потужності навчального закладу. Проектна потужність закладу – 450 навчальних місць. Контингент учнів, слухачів в середньому становить 420 осіб.

Училище тісно співпрацює з роботодавцями – замовниками робітничих кадрів за напрямами:

   - загальні професії електротехнічного виробництва: ЖЕК-1,
м. Володимир-Волинський, Нововолинське управління по газопостачанню та газифікації, «ДЕНК-ТПР» м. Нововолинськ, ДП «АІС-АГРО» Володимир-Волинський р-н, ВАТ «Оснастка», ВАТ «ЛуАЗ», ЖКО «Нововолинськ
водоканал», ЖКП м. Нововолинська, «Нововолинськтеплокомуненерго», ПП «Сантехмонтаж», «ЧІП», «ДЕНК-ТПР», АТ «НЛЗ»;

   - громадське харчування: підприємства громадського харчування, кафе, бари, ресторани міста Нововолинська та Волинської області, бази відпочинку, санаторні та оздоровчі комплекси Чорного моря, ТзОВ «ВМП»;

   - торговельно-комерційної діяльності: магазини та супермаркети міста Нововолинська, Волинської області;

   - сфера обслуговування: приватні підприємства (перукарні) міста Нововолинська та Волинської області;

   - загальні професії для всіх галузей економіки: ТзОВ «Бізнес-інтернет центр»
м. Нововолинськ, міська друкарня, редакція газети «Наше місто».

Спілкування, навчання та ведення діловодства в професійно-технічному училищі здійснюється українською мовою.

 

УМОВИ ВСТУПУ:

 

Прийом до професійно-технічного училища № 11 м. Нововолинськ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

   - за результатами співбесід для абітурієнтів, які вступають на навчання з професій, де подано документів на вступ менше плану державного замовлення

   - за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту, для абітурієнтів, які вступають на навчання з професій, де подано документів на вступ більше плану державного замовлення

Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

В структурі системи виховної роботи проведення традиційних виховних заходів та конкурсів, а також втілюється творчий проект «AVE, VITA», метою якого є формування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я. Проводяться виховні заходи спільно з міською бібліотекою.

Учні училища охоплені різними формами позаурочної роботи: працюють 3 гуртки художньої самодіяльності, 2 технічної творчості, 6 спортивних секцій, 2 клуби за інтересами, відсоток зайнятості в них складає 39,8%. Особлива увага звертається на залучення до гурткової роботи учнів з девіантною поведінкою. Загалом щорічно проводиться до 50 училищних заходів, учасниками яких стають понад 300 учнів.

Працює «Скринька Довіри», гурток «Конфлікт», з вересня 2013 року-школа «Лідерів». Щомісячно виходить газета «Парус», два рази на рік проводиться інспектування сімей. Створено банк даних на учнів, які знаходяться під постійним контролем педагогів.

Учнівське самоврядування діє у формі учнівського парламенту. В його структурі функціонують ради дозвілля, навчальна, санітарна, спортивна, соціально-правового захисту, інформації і редколегії, рада гуртожитку. Самоврядування має свою символіку: гімн, девіз. Розроблено Положення про вибори президента, статут про учнівський парламент. Учні займаються волонтерською роботою, проводять благодійні акції, спортивні свята, учнівські виставки, заходи з пропаганди здорового способу життя.

В учнівському гуртожитку проживає 170 учнів (100% від потреби) (проектна потужність 450 місць). Тип житлових кімнат блоковий з приміщеннями для приготування їжі. Працює учнівське самоврядування - Рада гуртожитку, 2 рази в місяць виходить учнівська газета «ПТУшка», щомісячно проводяться вечори відпочинку, щосереди рейди-перевірки санітарного стану кімнат, щоп’ятниці – санітарний день, працюють гуртки за інтересами «Умілі руки», «Етика спілкування», надається консультативна допомога учням під час проведення самопідготовки викладачами загальноосвітньої підготовки.