Професійно-технічне училище № 27 м.Берестечко

РЕГІОН  Волинська область

АДРЕСА Горохівський район, м.Берестечко, вул.Незалежності, 140

ТЕЛЕФОН (03379)95-4-15, тел/факс (03379) 95-3-46

EMAIL ptu27@ukr.net

ВЕБ http://ptu27.ucoz.ua

ГАЛУЗІ

   - Сільське господарство

   - Харчова промисловість

   - Будівництво

   - Швейне виробництво

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, УЧНІВ -  279 осіб

ОБСЯГИ НАБОРУ (РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ) - 140 осіб

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

 

  Наше училище знаходиться в одному знайбільш відомих кожному свідомому українцю містечок на Волині - Берестечку. Далеко не кожне місто може гордитися такою славною історією. Близько 340 років тому тут відгриміли гарматні постріли. На полях, колись густо политих людською кров'ю, давно вже визрівають мирні врожаї. Затерлись сліди битви, війскових таборів, переправ... Та народ свято береже пам'ять про героїзм своїх синів. Щороку тисячі людей відвідують ці місця, вшановують пам'ять полеглих, виявляють бажання знати правду про все, що відбувалось тут в 1651 році.

На місці, де розташоване училище, за словами старожилів, знаходилась садиба польського поміщика пана Рінчинського. І до сьогодні це місце за народною назвою називають Рінчиною.

Після закінчення війни, коли в місто прийшла радянська влада на основі будівель панського маєтку була утворена МТС.

  В 1956 році МТС була переведена в м. Горохів. На базі станції утворили зоотехнічний технікум .

  Зоотехнічний технікум в м. Берестечку діяв до 1978 року. Тоді, згідно наказу №179 від 31 травня 1978 року з 1 вересня 1978 року було припинено підготовку сільськогосподарських кадрів середньої кваліфікації. Контингент учнів та план прийому на 1978-1979 навчальний рік передали Горохівському радгоспу-технікуму.

Вивільнені будівлі, споруди, автомобілі, трактори, сільськогосподарські машини та майно і товарно-матеріальні ціності передати безкоштовно з балансу на баланс Державному комітету Ради Міністрів УРСР по профтехосвіті для організації сільських професійно-технічних училищ по підготовці механізаторських кадрів.

18 липня 1978 р. був виданий наказ про відкритя в м. Берестечку, філіалу Луківського СПТУ-2. Завідуючий філіалом був призначений М. А. Гороть. А з 31 серпня філіал був реорганізований у самостійне училище, яке отримало назву Берестечківське професійно-технічне училище №7. Офіційно перший дзвоник пролунав 2 жовтня 1978 року.

  Початковий набір складав 3 групи в кількості 75 осіб. Учні здобували професію тракториста-машиніста, яка була дуже потрібною для розвитку сільського господарства нашого регіону.

  Дві навчальні групи створили на базі неповної середньої освіти із терміном навчання 2 роки і одну групу на основі повної середгьої освіти з терміном навчання 8 місяців.

Одночасно при училищі ьув відкритий філіал Горохівської загальноосвітньої веірньої школи, яка надавала учням середню освіту. Посаду завідуючого займав Саковський В. П.

Першими вчителями, засновниками училища були Гороть С.І., Данилюк М.І., Теслюкевич Ю.П., Герасимович В.Т., Бірук З.Г., Фірковський І. та інші.

  Матеріально технічна база училища з роками покращувалася. Зростала кількість бажаючих навчатися. І було прийнято рішення про відкритя нової професії. В 1983 році була вже, набрана перша група кравців. Її очолили Суднік У.С. та Бондарук Р.П., Романюк Г.Й., Підгорна Т.К.

  В 1982 році була утворена необхідна база і розпочато підготовку кадрів з професії кравець легкого жіночого одягу, а з 1986 року - майстер сільськогосподарського будівництва. Також здійснювалась підготовка майстрів машинного доїння та майстрів холодильних установок з шестимісячним терміном навчання.

  В зв'язку з тим, що училище було розміщене в старих пристосованих приміщеннях то в 1984 році розпочалось проектування і в 1985 році будівництво учбового корпусу на 450 учнівських місць, гуртожитку на 220 місць, і допоміжних споруд.

1 вересня 1986 року учбовий корпус і гуртожиток були здані в експлуатацію. В цьому ж році училище було реорганізоване в середнє професійно-технічне училище №27, і розпочато підготовку кваліфікованих робітників з одержанням середньої освіти по спеціальностях:

   - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар-ремонтник; водій автомобіля - термін навчання 3 роки; 

   - кравець легкого жіночого одягу - термін навчання 3 роки; 

   - майстер сільськогосподарського будівництва - термін навчання 3 роки. 

  За роки існування в училищі було підготовлено і направлено в народне господарство понад 5 тися висококваліфікованих робітників, які користуються попитом на ринку праці.

Підготовка кваліфікованих робітників в училищі здійснюється на власній базі, що складається з навчального корпусу на 450 учнівських місць, гуртожитку на 220 місць, 5 виробничих майстерень, 4-х лаболаторій, машино-тракторного парку, учбового господарства на 210 га орної землі, спортзалу і спортивних майдончиків і інше.

  Тисячі птахів-випускників училища розправили крила і полетіли в вирій нового життя, адже за роки свого існування училище підготувало понад 5 тисяч кваліфікованих робітників. І звили свої гнізда не тільки на рідній Волині, а і по всій Україні, дехто навіть і поза її межами. Найкращі з них, кому притаманна висока професійність, прагне до вдосконалення своєї майстерності, продовжили навчання в технікумах, вищих учбових закладах і зараз обіймають керівні посади, а чимало з них повернулися на посади викладачів та майстрів виробничого навчання в своє рідне училище. Серед них: Рузак А.С., Бернацька Т.М., Данилюк С.П, Коржанівська Л.І., Олійник Л.Я.

 

УМОВИ ВСТУПУ:

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.   Правила прийому до ПТУ № 27 м. Берестечко є обов’язковими для дотримання і виконання усіма посадовими особами училища та вступниками.

1.2.   До ПТУ № 27 м. Берестечко приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права не здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

1.4. Прийом до ПТУ № 27 м. Берестечко здійснюється за освітньо-кваліфікаційним  рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Обсяг прийому учнів в ПТУ № 27 м. Берестечко на навчання за державним  замовленням з таких професій:

  -  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»  (30 чол.);

   -  муляр, штукатур  (30 чол.).

   - кухар, кондитер (30 чол.).

  - тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А»,  водій автотранспортних засобів категорії «С» (25 чол.).

  -  кравець  (25 чол.);

1.6. Період навчання в училищі зараховується у загальний трудовий стаж.

1.7. Після закінчення училища випускники здобувають професію і повну загальну середню освіту.

2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом до  ПТУ №27 м. Берестечко здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом від 10.12.2015 р. №27 «Про проведення профорієнтаційної роботи на 2016-2017 навчальний рік" визначив та затвердив її персональний склад.

2.3. Правила прийому до ПТУ №27 м. Берестечко розроблені згідно з Типовими правилами прийому, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України».

2.4. Приймальна комісія:

   - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування;

  - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

  - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

   - вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ПТУ №27 м. Берестечко доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

   - перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

   - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

   - планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

   - форми та ступеневість навчання;

   - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

   - перелік вступних випробувань – співбесіди, конкурс документів про освіту і тестування за професіями, порядок і форми їх  проведення та системи оцінювання знань;

   - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий   конкурсний бал;

   - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

2.6. Термін прийому на навчання встановлюється дирекцією училища – до   16 серпня 2016року.

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання  до якої додають:

   - документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

   - медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством №086/У (оригінал або її завірену копію);

   - 6 фотокарток розміром 3х4 см;

   - паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта),

   - ідентифікаційний код;

   - документ про відношення до військової служби;

   - документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проводиться з дотриманням вимог до відповідного переліку документів, які підтверджують їх юридично-правовий статус (додаток 1).

 4. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до ПТУ №27 м. Берестечко проводиться шляхом конкурсного відбору, співбесіди або результатами вступних випробувань: тестування та конкурс документів про освіту  (загальний бал).

4.2. Вступні випробування (тестування) проводяться поетапно, протягом періоду прийому документів (20 серпня).

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

 5. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються до ПТУ № 27 м. Берестечко без вступних випробувань:

  - особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

   - випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

   - випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

  - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

   - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

   - інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

  - особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

5.3. Позачергово зараховуються за інших рівних умов:

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”;

   - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;

   - особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів, після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до училища за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.6. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох навчальних закладів, у 5- денний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, зобов’язані подати оригінали документів про освіту та медичні довідки до приймальної комісії.

5.7. Зарахування до училища здійснюється наказом директора, підписаним не  пізніше ніж за п’ять днів до початку навчання.

5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між училищем, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування  здійснюється як у межах державного замовлення, так і поза ним у межах ліцензованого обсягу училища.

 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 1 рік, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ПТУ №27 м. Берестечко здійснюється управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Міністерством освіти і науки України, Волинською обласною державною адміністрацією.

 Правила прийому розроблено на основі Типових правил прийому, затверджених наказом Міністра  освіти і науки України  № 499 від 14.05.2013р. та

Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013р. за №826/23355

 4. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:  рішення суду про позбавлення батьківських прав, рішення суду про відібрання дитини від батьків, не позбавляючи їх батьківських прав, рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутнім, рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) недієздатною, вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі, постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 року – прокурором) про перебування під вартою на час слідства, документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від’їзд на роботу за кордон, навчання тощо), ухвала суду про оголошення в розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук, довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (до 17.03.04 р. – акт про знайдену (залишену) дитину).

5. Рішення опікунської ради, або рішення суду у випадках передбачених Цивільним кодексом України про призначення опікунів, піклувальників.

6. Ідентифікаційний код.

7. Паспорт.

8. Довідки про закріплення житла та майна, довідка з ЖЕКу – поквартирна форма № 2, виписка з господарської книги, свідоцтво про право власності житла,  заповіт, рішення про встановлення опікуна над житлом та майном, акт опису майна, завірений селищною (сільською) радою.

9. Акт первинного обстеження умов життя дитини.

10. Чорнобильське посвідчення для дітей, які проживають в Чорнобильській зоні та тих, які мають посвідчення з інших причини.

11. Довідка із управління праці та соціального захисту населення про призначення пенсії по втраті годувальника(ків), довідка про отримання соціальної допомоги опікунам (піклувальникам), довідка про одержання аліментів та їх розмір, довідка про стан здоров’я – (форма № 086/У), про щеплення – (форма № 063).

12. Дані про батьків та близьких родичів (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів). Чи існують зв’язки з родичами, до кого їздить на канікули, у вихідні та святкові дні.

13. Розгорнута психолого-педагогічна характеристика: уподобання, інтереси, здібності, стан дисципліни, навчання, участі в громадському житті (гуртки, спортивні секції). Інформація про пропуски занять, хворобу, відпустки до рідних.

14. Арматурна відомість про те, що видано при закінченні інтернатного закладу (одяг, взуття, інше).

 

ДОЗВІЛЛЯ:

 

У ПТУ № 27 м. Берестечко при гуртожитку прцюють такі гуртки:

   - Хоровий

   - Вокальний

   - Малі форми співу

   - Умілі руки

   - Господинька

   - Волейбол

   - Футбол

   - Баскетбол

   - Теніс