Торчинський професійний ліцей

РЕГІОН Волинь

АДРЕСА 45612, смт. Торчин, Луцький район, Волинська область

ТЕЛЕФОН 0332-79-14-60

Е-МАIL torchinlicej@ukr.net

ВЕБ  torchinlicej.at.ua

ГАЛУЗІ промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля і громадське харчування

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ – 400 осіб

ОБСЯГИ НАБОРУ (РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ) -190 осіб

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

Торчинський професійний ліцей  створений згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2003 року № 852 шляхом реорганізації  професійно-технічного училища № 3 смт. Торчин  і являється  його правонаступником. Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України  і своїм найменуванням.

        Розвиток міст та індустрії в середині 60-их років минулого століття сприяв інтенсивному перетворенню будівельної галузі Волинського краю, що зумовило гостру потребу у кваліфікованій робітничій силі на будівництві.

         Саме з метою  забезпечення потреби тресту «Волиньпромбуд» у робітничих кадрах будівельного спрямування наказом Львівського міжобласного управління профтехосвіти від 21.09.1965року № 352 було створене Торчинське міське середнє професійно-технічне училище № 52.

          Сьогодні ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями:

   - маляр; штукатур; муляр

   - кухар

   - тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

   - верстатник деревообробних верстатів;  столяр будівельний

   - штукатур; лицювальник-плиточник

та перепідготовку незайнятого населення за направленням служби  зайнятості за професіями: кухар; столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів; муляр, штукатур, маляр.

 

УМОВИ ВСТУПУ:

На навчання приймаються громадяни України відповідно до Правил прийому до Торчинського професійного ліцею ( Повну інформацію можна отримати на сайті torchinlicej.at.ua)

 

ДОЗВІЛЛЯ:

 В ліцеї постійно працюють предметні гуртки та гуртки художньої самодіяльності (танцювальний, вокальний), різноманітні спортивні секції, тренажерна зала. Проводяться екскурсії.