ВИЗНАЧЕННЯ СВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТОСОВНО ПРОФЕСІЇ

Правильно зроблений вибір професії приносить людині задоволення працею, забезпечує швидке професійне зростання, робить працю радісною та творчою. Ти вже знаєш, що одним із компонентів формули вибору професії є “хочу”, тобто це твої інтереси, нахили, мотиви, наміри, та “можу” – це психічні якості, здібності, характерологічні риси, воля, темперамент тощо. Тому тобі потрібно навчитись їх визначати. Допоможуть тобі в цьому методики Диференційно-діагностичний опитувальник, Професійно-діагностичний опитувальник та “Карта інтересів” після виконання яких, ти зможеш зробити висновок про наявність і розвиток власних професійних інтересів і нахилів до певного типу діяльності та провідну мету праці; Методика вивчення характерологічних рис особистості та Методика вивчення професійно важливих рис характеру особистості – визначають риси характеру та доцільність вибору професії за рисами характеру; Методика вивчення темпераменту – визначає тип темпераменту з метою вибору професії; Методика дослідження спеціальних здібностей та Методика визначення загальних творчих здібностей – визначають творчий потенціал особистості з найбажанішим варіантом професійного вибору; Методика дослідження вольової організації людини – визначає індивідуальні особливості особистості у плані вибору професії. А також, Тест Т.Голланда для визначення професiйних типiв особистостi, виконавши який, ти дізнаєшся, якому професійному середовищу та виду діяльності можеш надати перевагу при виборі професії, у відповідності з визначеним типом особистості.

Нам залишається побажати тобі успіхів при виконанні методик!

Ознайомившись з класифікацією професій за Є.О.Клімовим для кращого розуміння своїх професійних інтересів і нахилів зроби наступний крок до свідомого вибору професії і виконай методики Диференційно-діагностичний опитувальник, Професійно-діагностичний опитувальник та “Карта інтересів”.

 

Перевірте свою СХИЛЬНІСТЬ до професій

Диференцiйно-дiагностичний опитувальник

розроблений професором Є.О. Клімовим
(Климов Е.А. Как выбрать профессию: кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1990)
і модернізований к.п.н., проф. М.С. Янцуром

ІНСТРУКЦІЯ

Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому "Бланку вiдповiдей ДДО" тобі необхідно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi необхiдно кожний раз запитати себе: "Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi твердження чи нi?". Довго роздумувати не потрiбно, краще покластися на перше, безпосереднє почуття. Оцінювання тверджень проходить наступним чином: "Якщо заняття тобі швидше подобається, ніж не подобається - постав у вiдповiднiй клiтинцi знак "+". Якщо подобається - два плюси "++", якщо дуже подобається - три плюси "+++". Якщо швидше не подобається, нiж подобається - один мiнус "-", якщо не подобається - два "--", а якщо дуже не подобається три мiнуси "---". Подiбним чином необхiдно запитувати i про заняття, що записане в другiй половинi тверджень. Питання читаються попарно (питання 1А i 1Б). Ти повинен надати перевагу одному iз варiантiв (у вiдповiдi повинно бути бiльше плюсiв або хоча би менше мiнусiв у вiдношенні однiєї половини до другої).

Професiйно-дiагностичний опитувальник

розроблений професором Є.О. Клімовим
(Климов Е.А. Как выбрать профессию: кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1990)
і модернізований к.п.н., проф. М.С. Янцуром

ІНСТРУКЦІЯ

Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому "Бланку вiдповiдей ПДО" тобі необxiдно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi на запитання необхiдно запитати себе:" Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi запитання, чи нi?" Довго роздумувати не потрiбно, краще покладатися на перше, безпосереднє почуття. Якщо заняття швидше подобається, нiж не подобається - постав у вiдповiднiй клiтинцi знак "+". Якщо впевнений, що подобається - два плюси "++", якщо дуже подобається - три таких знаки "+++". Якщо заняття, про яке йде мова у запитаннi, швидше не подобається, нiж подобається - один мiнус "-", якщо впевнений, що не подобається - два мiнуси "--", якщо дуже не подобається - три таких знаки "---". Твердження зачитуються попарно (А i Б), а тобі потрібно надати перевагу одному із варiантiв, i потім оцiнювати ці твердження вiдносно шкали, наведеної вище.

Перевірте свою ЗДАТНІСТЬ до професій

Методика вивчення темпераменту Г.Айзенка

розроблена Г. Айзенком (Практикум по експериментальной и прикладной психологи: учеб. пособие / под ред.. А.А. Крылова. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1990) і модернізована к.п.н., проф.. М.С. Янцуром

ІНСТРУКЦІЯ

"На поставленні питання ти повинен вiдповiсти "так" або "ні", записавши свою вiдповiдь поруч з номером запитання у "Бланку вiдповiдей" знаком "+" або "-". Не потрібно гаяти багато часу на обмірковування питань. Дай ту вiдповiдь, яка перша прийшла в голову. Вiдповiдай на всі питання підряд, нічого не пропускай. Точно i правильно вивчити свій темперамент ти можеш при умові, що вiдповiдi будуть щирі. Коментувати питання не варто.

Методика вивчення характерологічних рис особистості

модернізована к.п.н., проф.. М.С.Янцуром (Янцур М.С. Професійна психодіагностика: практикум. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995)

ІНСТРУКЦІЯ

Кожна професія висуває свої вимоги до фахівців, то ми рекомендуємо пройти Методику визначення професійно важливих рис характеру особистості. Перед тобою список рис характеру, які найчастіше можна зустріти. Твоє завдання − вибрати з даного списку 20 рис, які на твою думку, визначають твій характер, і записати їх у „Бланк відповідей” у відповідну колонку. Якщо тобі властива риса, якої немає у цьому списку, то допиши її нижче. Оцінивши риси свого характеру, проранжуй їх від найбільш властивої, основної, приписавши їй перший ранг, до найменш властивої, приписавши їй 20 ранг. Після виконання цього завдання, тобі потрібно добре подумати, порадитись із спеціалістами (вчителем, профконсультантом і т.д.) і записати у відповідну колонку „Бланку відповідей” 20 рис характеру, які необхідні для успішної діяльності за професією, яку ти вибрав і якою плануєте оволодіти.

Перевірте свої ЗДІБНОСТІ до професій

Методика визначення загальних творчих здібностей людини

модернізована к.п.н., проф.. М.С.Янцуром (Янцур М.С. Професійна психодіагностика: практикум. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995)

ІНСТРУКЦІЯ

Загальні творчі здібності мають велике значення при виборі професії, тому ми рекомендуємо тобі пройти цю методику. “Уважно прочитай наведені нижче пункти “Бланку тверджень” і у відповідній клітинці “Бланку відповідей” простав знак “+” у колонці “Так”, якщо ствердження співпадає з твоєю думкою про себе, або у колонці “Ні” —якщо воно не співпадає. Ніяких додаткових знаків чи записів робити не варто. Тобі потрібно дуже уважно прослідкувати за тим, щоб номер ствердження і номер клітинки, куди ти запишеш відповідь, співпадали.

Методика дослідження спеціальних здібностей людини

модернізована к.п.н., проф. М.С.Янцуром (Янцур М.С. Професійна психодіагностика: практикум. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995)

ІНСТРУКЦІЯ

Ти вже знаєш, що велику роль при виборі професії відіграють здібності, так як вони дають змогу успішно виконувати певний вид діяльності. Визначити тобі їх допоможуть Методика вивчення спеціальних здібностей та Методика вивчення загальних творчих здібностей. “Прочитавши твердження, в яких у лаконічній формі розкриваються окремі здібності до виконання певної діяльності, ти повинен у “Бланку відповідей” навпроти кожного номеру проставити свою відповідь: якщо тобі легко вдається виконувати цю діяльність, то поставте знак “+”; якщо ти не можете виконувати цю роботу —знак “‑”; якщо буває так, що інколи можеш, а інколи не можеш цього робити —знак “0”. Відповідай на кожне ствердження, не пропускай жодного. Довго роздумувати не потрібно, краще покластися на перше.

Корисна інформація

Опис типів професій

 • Тип “Людина-природа”

  У тебе домінує тип професій ”Людина-природа” – це жива природа, орієнтуватись у якій допомагають біологічні навчальні предмети, науки, зокрема, ботаніка, зоологія, анатомія, фізіологія, загальна біологія. Це професії, праця в яких спрямована на рослинні, тваринні організми та мікроорганізми. Але це не означає, що спеціалісти цього типу професій не пов’язані з технікою, для них вона виступає засобом, а не основним предметом праці: мікробіолог, ветеринарний фельдшер, тракторист-механізатор, оператор інкубатора на птахофабриці, технік лісогосподарства, технік-гідромеліоратор, садівник, агроном-агрохімік, агроном із захисту рослин, агроном, зоотехнік, лаборант-мікробіолог, ветеринарний лікар, лісник, інженер лісогосподарства, біолог, інженер-технолог мікробіологічного виробництва тощо. Тому тобі важливо врахувати наступне, що особливість біологічних об’єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі, нестандартні. Вони змінюються за своїми внутрішніми законами. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть і розвиваються (а також хворіють, гинуть) без всіляких вихідних. Спеціалісту потрібно не просто багато “тримати в голові”, але і подумки передбачити можливі зміни в об’єктах праці. Від спеціалісті вимагається ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань. Важливі також дбайливість і далекоглядність, тому що багато які зміни в тваринних і рослинних організмах можуть бути безповоротними (рослини можуть зів’янути, загинути від шкідників, можуть масово гинути домашні тварини тощо). Змінні умови праці вимагають від спеціаліста творчих вирішень завдань, які виникли.

 

 • Тип “Людина-техніка”

  У тебе домінуючим є тип професій “Людина-техніка” – це професії, праця яких спрямована на технічні об’єкти (машини, механізми, матеріали, види енергії). Орієнтуватись у професіях цього типу допоможуть навчальні предмети такі, як фізика, хімія, математика, креслення. Слід зауважити, що галузі технічних об’єктів стосуються не лише механізми, але і тканини, пластмаса, харчова сировина, напівфабрикати. Тобто всі професії, які пов’язані з обслуговуванням техніки, ремонтом, встановленням та налагодженням, керуванням підйомних і транспортних засобів, також професії виробництва й обробки металів, їх механічного складання та монтажу, а ще професії пов’язані з монтажем, ремонтом різних споруд, конструкцій тощо: електрослюсар, слюсар-ремонтник, інженер-електрик, токар, фрезерувальник, шахтар, металург, водій транспортних засобів, електрозварник, машиніст крану, повар, кіномеханік, швачка-мотористка, верстатник деревообробних верстатів, інженер-технолог, технік-технолог, інженер-механік, архітектор, будівельник, технік-сантехнік тощо. Технічних об’єкти можуть бути точно виміряні, точно визначені за багатьма ознаками і при їх обробці, перетворені, переміщені чи оцінці очікується та вимагається від спеціаліста точність, визначеність дій. Оскільки технічні об’єкти часто від початку до кінця створені, створюються самою людиною і оскільки в світи техніки мало моральних обмежень, то є широкі можливості для новаторства, винахідництва, технічної творчості. У зв’язку з цим технічна фантазія, здатність з’єднати і роз’єднати технічні об’єкти та їх частини – важливі умови успіху в цій галузі. Поряд із творчим підходом до справи в галузі техніки очікується і вимагається від спеціаліста виконавча дисципліна.

 

 • Тип “Людина-людина”

  У тебе домінуючим є тип професій “Людина-людина” – це професії пов’язані з навчанням, вихованням, побутовим, торговим, медичним обслуговуванням, інформуванням людей, а також із управлінням та керівництвом людей чи колективів. Тобі в цьому допоможуть орієнтуватись такі навчальні предмети як історія, література та ті, які пов’язані з вивченням людей, суспільства. Це професії: учитель, екскурсовод, продавець, офіціант, перукар, юрист, вихователь, лікар, сестра медична, акушерка тощо. Визначитись із твоїми нахилами, інтересами до даної галузі праці допоможе твій досвід суспільно-організаторської, шефської роботи серед молодших, досвід організатора колективних, групових заходів. Найперша особливість професій цього типу полягає у взаємодії між людьми. Якщо не буде ладитись взаємодія, то і робота ладитись не буде. Друга особливість – це кожна із професій вимагає якби подвійної підготовки: потрібно навчитись і вміти встановлювати та підтримувати контакти з людьми, розуміти їх, розумітись на їх особливостях; потрібно бути підготовленим у тій чи іншій галузі виробництва, науки, техніки, мистецтва тощо. Очікується і вимагається від спеціаліста залишатись спокійним у будь-якій ситуації та вміти знайти вихід з неї, бути привітним, тактовним, уважним, здатним ставити себе на місце іншої людини, добре пам’ятати, тримати в пам’яті знання про особисті якості багатьох і різних людей, а також знаходити спільну мову з різними людьми.

 

 •  Тип “Людина-знакова система”

  Домінуючим типом професій у тебе є “Людина-знакова система” – професії, об’єктом праці яких є різні знаки: усна та писемна мови, цифри, хімічні та фізичні символи, ноти, схеми, карти, графіки, малюнки, дорожні знаки, формули тощо. Це професії: коректор, економіст, бухгалтер, оператор, кресляр, друкарка, бібліограф, перекладач, історик, топограф, картограф, програміст, контролер-касир, фінансист, документознавець, літературний редактор тощо. Пробою сил для тебе, саме із цього типу професій може бути виконання письмових робіт з різних предметів, ведення записів, переклад з однієї мови на іншу, виконання обрахувань, підрахунків, креслень, схем. В умовах сучасної культури велику роль відіграють знаки, які не мають винахідницької схожості з предметом, який означають (слова не схожі на предмети, про які йде мова, ноти не схожі на музику, гроші не схожі на товар, математичні формули, які описують та дозволяють визначити курс літака, не схожі на літак, ні на траєкторію його руху тощо). Тому, щоб успішно тобі працювати за якоюсь із професії цього типу, потрібні особливі здібності занурюватись у світ сухих позначень, відволікатись від зовнішнього світу і сконцентруватись на тих відомостях, які несуть за собою ті чи інші знаки. Під час роботи зі знаками, як і при роботі з іншими реальностями, виникають завдання контролю, перевірки, звітності, обробки відомостей, а також завдання винаходження нових знаків та знакових систем, тобто тут також є своєрідна можливість для творчості.

 

 •  Тип “Людина-художній образ”

  У тебе домінуючий тип професій “Людина-художній образ” – це професії, праця яких пов’язана із художніми об’єктами чи умовами їх створення, тобто з винахідницькою, музикальною, літературно-художньою й акторською діяльністю: художник, реставратор, дизайнер, художник-декоратор, модельєр-конструктор, артист, актор, композитор, журналіст, фотограф, концертмейстер тощо. Одна із особливостей цього типу професій полягає в тому, що значна частина трудових витрат спеціаліста залишається прихованою від стороннього спостерігача. Обираючи професії цього типу, тобі слід подумати про цю приховану сторону праці, яка може бути непосильною платою за успіх (наприклад, виступ артиста може тривати декілька хвилин, але можливо це лише тому, що щоденно і багато годин поспіль працюю над удосконаленням та підтримує на належному рівні свою майстерність тощо). Дані професії вимагають від спеціалістів художнього смаку, емоційності.

Опис вольових якостей людини

Вольовий акт включає в себе наступні складові:

 • ЦІННІСНО-СМИСЛОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ.

Сюди входять морально-етичні та особистісні цінності, які особистість має на даному конкретному етапі свого розвитку; усвідомлення сенсу життя взагалі та конкретної діяльності зокрема; рівень організованості життя; відповідність поведінки ціннісним і розумовим орієнтирам.

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

Цей показник характеризує здатність особистості до структурування, відокремлення головного від другорядного у своїх вчинках.

 • РІШУЧІСТЬ.

Характеризує здатність особистості до швидкого перебору варіантів, вибору з них оптимального та реалізації даного варіанту поведінки в житті.

 

 • НАПОЛЕГЛИВІСТЬ.

Характеризує стійкість прийнятої особистістю поведінки.

 • САМОВЛАДАННЯ.

Властивість особистості зберігати контроль над своїми вчинками та діями в критичних ситуаціях.

 • САМОСТІЙНІСТЬ.

Цей показник характеризує ступінь незалежності особистості від сторонніх впливів, а також рівень вмінь, навичок та знань, які необхідні для досягнення поставленої мети.

З точки зору професійного самовизначення вагомішими є „ціннісно-смислова організація особистості”, „організація діяльності” та „самостійність”. При проведенні аналізу результатів дослідження вольової організації особистості на ці фактори слід звернути особливу увагу.

Вивчивши свої вольові якості перейди до кроків 8, 9, 10.

Опис темпераментів особистості

Кожному типу темпераменту властиві позитивні і негативні якості. Слід зазначити, що темперамент рідко зустрічається у чистому вигляді. Як правило в однієї людини поєднуються властивості різних типів, наприклад: холеричний меланхолік, меланхолійний флегматик та ін.

  • Сангвінік (живий тип) − сильний, врівноважений, рухливий. Швидко пристосовується до нових умов. Енергійний і працьовитий, швидко зосереджує увагу. Може тривалий час працювати і виконувати завдання навіть у несприятливих умовах, але при умові, що ця робота цікава, доступна і викликає емоційні враження. Сангвініки мають хороші організаторські здібності, легко вступають в контакт, швидко сходяться з людьми, налагоджують гарні відносини, легко спілкуються. Почуття і настрої в них мінливі. Порівняно легко переживають невдачі і неприємності. В разі відсутності серйозних цілей, глибоких думок, творчої діяльності у сангвініків формується поверховість і несталість.

 

  • Флегматик (спокійний тип) − сильний, врівноважений, інертний. У більшості випадків флегматик рівний і спокійний, рідко виходить із себе. Навіть зазнавши неприємностей − залишається спокійним. Працьовитий, витриманий. В роботі виявляє ґрунтовність, продуманість, настирливість. Спокійно, повільно рухається і розмовляє. Не любить частих змін в будь-чому, надає перевагу звичному оточенню. Повільно зосереджує увагу. Повільність може заважати йому в роботі, особливо тоді, коли необхідно щось швидко зрозуміти, запам’ятати, зробити. Але зате він запам’ятовує міцно і надовго. У ставленні до людей сталий, спокійний, тактовний. В залежності від умов у флегматиків можуть розвинутися позитивні риси: витримка, глибина думок; інших − в’ялість, байдужість, лінощі.
 • Холерик (поривчастий тип) − сильний, рухливий, неврівноважений. Він характеризується сильним збудженням і менш сильним гальмуванням. Через це нестриманий, нетерплячий, дратівливий. Швидкий в рухах і діях, поривчастий. Психічні процеси протікають у нього швидко та інтенсивно. Із захопленням розпочинає справу, виявляє ініціативу, працює з натхненням, але запас енергії у нього швидко вичерпується. Особливо коли робота одноманітна і вимагає старанності, тоді піднесення та натхнення пропадає, настрій псується. Властиве холерику переважання збудження над гальмуванням виявляється у різкості, гарячковості, дратівливості, нестримності, які він виявляє у спілкуванні з людьми. Все це йому заважає об’єктивно оцінювати вчинки людей.

 

 • Меланхолік (уповільнений) − дуже важко переживає образу, міміка невиразна, голос тихий. Характеризується пониженою активністю. Невпевнений у собі, несміливий. Він швидко втомлюється, тривале і сильне напруження викликає втому і він, як правило, припиняє таку роботу. У звичайній і спокійній обстановці працює продуктивно. Емоції у нього виникають повільно і відрізняються великою глибиною. Важко переносить образи, хоча зовні це майже непомітно. Люди цього типу схильні до замкнутості, уникають спілкування з незнайомими людьми, сором’язливі. Меланхоліки часто характеризуються м’якістю, тактовністю, делікатністю.

 

Визначивши свій тип темпераменту вернись до кроку 7 і виконай наступну "Методику вивчення характерологічних рис особистості"

Опис професійно-важливих рис характеру особистості

Характер людини − це індивідуально-своєрідне поєднання суттєвих властивостей і особливостей особистості, що проявляються в поведінці, вчинках, діяльності.

Характер людини складається із співвідношення багатьох якостей або рис, які, як правило, утворюють протилежні пари(позитивні і негативні) і поділяються на чотири групи:

 • Риси характеру, що виражають ВІДНОШЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО САМОГО СЕБЕ: самокритичність − некритичність, вимогливість − невимогливість, скромність − хвалькуватість, почуття гідності − самолюбство, егоїзм − альтруїзм (безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших).
 • Риси характеру, що виражають ВІДНОШЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ІНШИХ ЛЮДЕЙ, ДО СУСПІЛЬСТВА: товариськість − замкнутість, тактовність − безтактність, правдивість − брехливість, ввічливість − грубість, чуйність − жорстокість, щирість − лицемірство, доброзичливість − заздрість, турботливість − байдужість.
 • Риси характеру, що виражають ВІДНОШЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ, до праці, навчання: працелюбність − лінь, ініціативність − консервативність, добросовісність − безвідповідальність, наполегливість − безвільність.
 • Риси характеру, що виражають ВІДНОШЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО РЕЧЕЙ: акуратність − неохайність, бережливість не бережливість, економність − марнотратство, щедрість − скупість.

Слід зазначити, що ці групи рис характеру особистості не розділені між собою чітко, одній й ті ж риси можуть виражати різні відношення. Наприклад, такі риси, як самовпевненість − невпевненість, самозадоволення − схильність у всьому звинувачувати себе, виражають не лише відношення особистості до себе, але й відношення її до інших. Крім того, різні групи відношень взаємозумовлені: відношення до діяльності, до праці, до речей залежать від відношення людини до себе, до її власної самооцінки.

За визначеністю характери людей бувають з яскраво вираженими рисами (однією або декількома) (наприклад, горда людина або ввічлива і т. д. означає, що зазначена риса домінує над всіма іншими) і без визначеності, коли жодна з рис особливо не виділяється (у цьому випадку кажуть „невизначений характер”).

За цілісністю характери людей поділяються на цілісний, в якому відсутні протилежні риси, і суперечливий, в якому наявні несумісні риси. Люди з цілісним характером відрізняються єдністю думок та почуттів, цілей та способів діяльності, переконань, поглядів та вчинків. Навпаки, для людей із суперечливим характером властивий розлад між думками та почуттями, між переконаннями та вчинками і т. д.

За силою розвитку вольових якостей розділяють сильні і слабкі характери. Якщо рисами сильного характеру є цілеспрямованість, настирливість, рішучість, витримка, мужність, сміливість, то рисами людей безхарактерних є нерішучість, боягузтво, невпевненість і т. д.

Характер багато в чому визначає життя, долю людини. Недаремно народна мудрість твердить: „Посієш вчинок − пожнеш звичку, посієш звичку − пожнеш характер, посієш характер − пожнеш долю”. Таким чином, характер проявляється у відношенні до власної діяльності − активному, цілеспрямованому, нерішучому і т. д. Разом з тим, якщо говорять про характер, то називають його сильним, твердим, м’яким, тяжким, поганим, настирливим і т. д. Однак характер нічого не говорить про соціальну цінність людини: холерик, який має гидкий характер, може наслідувати величні цілі, а м’який і поступливий сангвінік виявляється негідником.

 

Визначивши свої професійно важливі риси характеру вернись до кроку 7 і виконай "Методику дослідження своїх вольових якостей (ВОО)"

Пояснення характерологічних рис особистості

 • ЗАМКНУТІСТЬ – ТОВАРИСЬКІСТЬ . Якщо сума балів, отриманих за відповіді 1, 7, 9, 13, 19, 25 запитання не перевищує 8, то учень швидше всього неконтактний, замкнутий. Цілком можливо, що він скептично ставиться до знайомих і досить суворо судить інших. А це, як відомо, звужує коло його близьких людей, з якими легко бути відвертим. Якщо ж сума балів вища 8, то така людина товариська і добродушна, відкрита і сердечна. Їй властиві природність, скромність у поведінці, уважність і м’яка сердечність у відношенні до людей. Такому учневі можна рекомендувати професії типу „людина − людина”.
 • ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ − НЕСТІЙКІСТЬ. Якщо сума балів, отриманих за відповіді на 2, 5, 8, 14, 20, 26 запитання менша 7, учень швидше за все піддається впливу почуттів і схильний до швидкої зміни настрою. Висока, більше 7, оцінка характеризує людей стриманих, спокійних, чий погляд на речі більш реалістичний.
 • ПРАКТИЧНІСТЬ − ТВОРЧІСТЬ. Якщо сума балів на запитання 3, 6, 15, 18, 21, 27 менша 7 − людина практична і добросовісна, вона легко дотримується загальноприйнятих норм поведінки. Хоча їй може бути притаманна деяка обмеженість, надмірна увага до дрібниць. У випадку високих оцінок (більше 7 балів) − в учнів багата уява, і, як наслідок, високий творчий потенціал.
 • РАЦІОНАЛЬНІСТЬ, ЗВАЖЕНІСТЬ. Підрахуйте суму балів за відповіді 4, 10, 16, 22, 24, 28 запитання. Якщо вона перевищує 5 − учневі властиві зваженість і достатня проникливість, уміння розумно оцінювати події і оточуючих людей. У випадку низьких оцінок цілком можлива прямолінійність, природність і безпосередність у поведінці.
 • САМОКОНТРОЛЬ. Якщо сума балів менша 6 за відповіді на запитання 11, 12, 17, 23, 29, 30 можна вважати, що людина не завжди дисциплінована. Як правило, таким людям притаманна внутрішня конфліктність. Якщо оцінка вище 6 балів − учень добре контролює емоції і поведінку, для нього не є проблемою дотримуватись загальноприйнятих правил.

Визначивши свої характерологічні риси вернись до кроку 7 і виконай "Методику визначення професійно важливих рис характеру особистості"